Výměna pneumatik

Detail článku

Krok 1

Při výměně kola je nutné dbát na osobní bezpečnost i na bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Zastavte proto na co nejpřehlednějším místě a označte v dostatečné vzdálenosti vaše místo výstražným trojúhleníkem. Na sebe si vemte reflexní vestu.

Krok 2

Automobil pokud možno zaparkujte na co nejrovnějším místě. Vyhnete se tím možným problémům se stabilitouvozidla.

Krok 3

Před zvedáním automobilu si vyndejte náhradní pneumatikua potřebné vybavení.

Krok 4

Automobil zajistěte proti možnému samovolnému posunu. Zařaďte rychlost, zatáhněte ruční brzdu, případně také podložte kola na každá straně vozidla.

Krok 5

Před zvednutím automobilu, je nutné na poškozeném kole povolit šrouby. Nikdy šrouby nepovolujte když máte auto již zvedlé. Hrozí tím možnost, že autem silou hnete a auto může ze zvedáku spadnout. Šrouby nevyndavejte!!!

Krok 6

Auto pomalu a plynule zvedejte, dokud se vám kolo nezvedne ze země.

Krok 7

Je nutné dbát zvýšené opatrnosti na místo, kde auto podepíráte zvedákem. Nikdy nezvedejte celé auto, stačí pouze strana, kde potřebujete kolo vyměnit. Auto podepírejte co nejblíže danému kolu. Sníží se tím váha, kterou zvedáte. Pokud možno podepírejte vozidlo pod nápravou. Je to nejpevnější část vozu a neměla by se poškodit.

Krok 8

Po dostatečném nadzvednutí, opatrně vytočte šrouby a kolo sundejte.

Krok 9

Připravte si nové kolo, nasaďte jej a pomocí šroubů připevněte. Lehce utáhněte. Nikdy šrouby nedotahujte napevno.

Krok 10

Auto pomalu a plynule spusťte až na zem, odstraňte zvedák a šrouby pevně dotáhněte. Doporučuje se utahovat šrouby do kříže.

Krok 11

Po ujetí cca 50-100 km zkontrolujte dotažení šroubů. Může se totiž stát, že by se mohli jízdou povolit.